Salon Saigon

Salon Saigon tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam và Nghệ Thuật đương đại qua các buổi triển lãm, tọa đàm, múa nghệ thuật, thảo luận, chương trình giáo dục và thư viện với bộ sưu tập độc đáo về văn hoá Việt Nam.

  • 6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7 Quận 3, TPHCM
  • +84 (0)928548321
  • info@salonsaigon.com

Các sự kiện từ Salon Saigon

Tháng 9 19

Classical Music Concert: "A Tale Of Darkness To Light"

6d Ngô Thời Nhiệm,, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

Cine-concert: Princess Mononoke / Music Box

6d Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

La Traversée du Désastre

6d Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

Wedding Costumes and Rituals in South Vietnam

6d Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

Classical Music Concert "Allegro and Adagio" by Saigon Classical

6d Ngô Thời Nhiệm, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

Talk: Chợ Lớn - Through The Ages

Salon Saigon - 6d Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

Artist Talk by Henrik Placht

6d Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy bắt đầu sự kiện tuyệt vời của bạn ngay bây giờ, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn và đã sẵn sàng trợ giúp