BaekLight - Byun Baekhyun Vietnam Fanpage

Welcome to BaekLight - Byun Baekhyun Vietnam Fanpage. Our fanpage to come into operation from 04/02/2015! Always love and support Byun Baekhyun forever!

  • baeklight060592@gmail.com

Các sự kiện từ BaekLight - Byun Baekhyun Vietnam Fanpage

Tháng 9 19

CBX Canvas Cup Sleeve Event

Caztus ice blended - 270 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 19

You're My Dream Garden | Happy Baekhyun Day 2019

Caztus Iceblended - 4A 4B Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy bắt đầu sự kiện tuyệt vời của bạn ngay bây giờ, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn và đã sẵn sàng trợ giúp