Saigon Swing Cats

We're a community of Swing Dance lovers in Saigon. We keep this jazz vintage dance art alive and kicking and you should be dancing with us!

  • 171 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
  • info@saigonswingcats.com

Các sự kiện từ Saigon Swing Cats

Tháng 9 19

Swing Away With Me to Nha Trang

17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy bắt đầu sự kiện tuyệt vời của bạn ngay bây giờ, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn và đã sẵn sàng trợ giúp