Shine Yourself | Henna Painting Workshop

Nội dung Event

- Vietnamese below -
 


SHINE YOURSELF!!!
Henna Painting Workshop 
- ❤️ -

Pretty sure Henna Tatoo is quite popular with everyone in the world.

To begin a seri of new activities in Bann Bar, axa studio would like to bring to you the very first workshop, Shine Yourself - Henna Painting Workshop.
-
Our artist will show you how to paint henna with ‘NEON’ color, some techniques and some types of artwork as well.
-
So don’t wait for any reasons, hurry to registers and shine by yourself in your own way.
-
Date & Time: 7:00-9:00pm - May 19, 2019
Workshop ticket: vnd299,000/person
Venue: Bann Bar, 6-7fl, 71C Dong Khoi Street, District 1, HCMC
Ticket includes: 01drinks, workshop material and ‘shine time’ 
* Limited 20 slots. 10%off for group.
Register link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIMHAdlzB6VGAhbk59da55WT080jxIaE4RVGeSAIGdz70Mg/viewform
-
Transfer info:
Le Xuan Dan
. Vietcombank, CN Go Vap - 0911000027467
. Techcombank CN HCM - 19030334010012
* Note: Remember to write more content when transferring : "Full name - WS name - Phone number".

Contact: ms. Dan - 0979010011 | Fb / insta: axastudiovn

— —

TOẢ SÁNG THEO CÁCH CỦA BẠN !!!
Workshop vẽ Henna
- ❤️ -

Khá chắc chắn chúng ta rất quen thuộc với loại hình Henna Tatoo phổ biến trên thế giới.

Để bắt đầu cho chuỗi hoạt động mới trong Bann Bar, axa studio giới thiệu workshop đầu tiên, Shine Yourself - Workshop Vẽ Henna.
-
Nghệ sĩ của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách vẽ henna với màu 'NEON - dạ quang', cùng một số kỹ thuật và một số loại hình vẽ khác nhau.

Vì vậy, đừng chờ đợi bất kỳ lý do, hãy nhanh chóng đăng ký và ‘tỏa sáng’ theo cách riêng của bạn.
-
Ngày & Thời gian: 7:00-9:00pm - 19.5.2019
Phí tham dự: 299,000vnd / người
Địa điểm: Bann Bar, tầng 6-7, 71C Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM
Vé bao gồm: 01 phần nước uống, vật liệu thực hiện và 'thời gian tỏa sáng'
* Giới hạn 20 khách. Giảm 10% cho nhóm.
Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIMHAdlzB6VGAhbk59da55WT080jxIaE4RVGeSAIGdz70Mg/viewform
-
Thông tin chuyển khoản đăng ký:
Lê Xuân Đan
. Vietcombank, CN Go Vap - 0911000027467
. Techcombank CN HCM - 19030334010012

* Lưu ý : bạn nhớ ghi thêm nội dung khi chuyển khoảng nhé : " Họ tên - tên WS - SĐT".

Thông tin liên lạc:
Đan 0979010011
FB / Insta: axastudiovn

Bann Bar - tầng 6-7, 71C Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem hướng dẫn đường đi

Axa Studio

Axa Studio is group of artists from alternative art areas. We organize workshop as well as art exhibition.

Bình luận

Shine Yourself | Henna Painting Workshop

Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2019

Bann Bar - tầng 6-7, 71C Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ cho bạn bè cùng tham gia!

Chia sẻ cho bạn bè cùng tham gia!

Tháng 11 16

Poster Workshop

Tầng 1, 4 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11 09

RISO Workshop (Advanced level)

Tầng 1, 4 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11 02

ZINE Workshop (for all level)

Tầng 1, 4 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10 31

Take Cover! Halloween Rock Party 2019 > presented by LTW + Yoko

22A Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10 19

Made-in-saigon | Mini Art Market

19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10 17

Ngày hội thông tin "Reduce, Reuse, ReYOU"

612 Lê Văn Lương, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy bắt đầu sự kiện tuyệt vời của bạn ngay bây giờ, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn và đã sẵn sàng trợ giúp