Những câu hỏi thường gặp

Có, nhưng vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số điện thoại: 0931 87 88 03 hoặc gửi thư đến địa chỉ support@.vn
Trong quá trình bạn tạo sự kiện, bạn có thể thiết lập 2 chế độ: - Riêng tư: chỉ những người có đường dẫn đến sự kiện mới có thể vào xem thông tin và đăng ký tham gia. Sự kiện của bạn sẽ không xuất hiện trên danh sách các sự kiện của chúng tôi. - Công khai: Sự kiện của bạn sẽ được chúng tôi phê duyệt và hiển thị trên trang YOUhub trong vòng 24h làm việc. Nếu bạn vẫn không thấy sự kiện của bạn xuất hiện, vui lòng gửi thư cho chúng tôi vào địa chỉ: support@youhub.vn
Bước đầu tiên bạn hãy chọn "Tạo sự kiện", tiếp theo vui lòng điền vào những thông tin cần thiết để tạo tài khoản và thiết lập trang sự kiện. Bạn có thể thêm hình ảnh, đường dẫn videos trên Youtube, danh sách khách mời vào trang sự kiện của bạn, điền ngày bắt đầu và kết thúc đăng ký, ngày diễn ra sự kiện, tạo mẫu đơn để những người tham gia có thể thắc mắc và được giải đáp khi đăng ký.
Bạn chỉ cần có QR Code trên vé điện tử để làm thủ tục check-in nên bạn không cần thiết phải in vé ra. Bạn chỉ cần tải vé điện tử về điện thoại dưới dạng hình ảnh, sau đó mở hình vé trên điện thoại ra để check-in tại quầy soát vé. Tuy nhiên, nếu không thể sử dụng điện thoại, bạn có thể in vé ra giấy trắng đen (không cần in giấy màu) và đem đến sự kiện để check-in.
Hiện tại hệ thống của chúng tôi chưa hỗ trợ thanh toán vé trực tuyến. Nếu sự kiện bạn đăng ký tham gia có bán vé, Ban Tổ Chức sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi bạn nhận được thư đăng ký tham gia để hướng dẫn bạn hoàn tất các thủ tục thanh toán tiền vé trực tiếp cho Ban Tổ Chức. Ngay sau khi Ban Tổ Chức xác nhận bạn đã thanh toán, vé điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn dùng để đăng ký SeedNET ID.
Đầu tiên, bạn cần phải tạo tài khoản SeedNET ID, sau đó chọn sự kiện mà bạn muốn tham gia trên website, bấm nút "Đăng ký tham gia" ở bên phải, trả lời các câu hỏi được yêu cầu từ Ban Tổ Chức (nếu có), vé điện tử hoặc thư xác nhận đăng ký tham gia (tùy theo quy định của Ban Tổ Chức) sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký SeedNET ID.